Šamanské poradenství

"Naladěna na Ducha jsem plná volnosti, voním a přitahuji zázraky. Jsem jak struna, která ladí, jak struna, která se rozezvučí, když se jí dotknou prsty ve správný čas a správném prstokladu."

Dále

O mně

"Mít otevřené srdce je milovat, jako když svítí slunce. Na ostatních je, jak budou lásku přijímat. Mohou zůstat stát ve světle nebo se schovat do stínu."

O mně

Kdo jsem?

Jmenuji se Jana Herotová a žiji v Praze.

Moje cesta k shiatsu, tradiční čínské medicíně a dalším léčebným metodám vedla přes studium na vysoké škole a práci v oblasti komunikace a marketingu v globálních společnostech. V celosvětové farmaceutické korporaci jsem hledala neustále cesty pro porozumění klientům, poznala jsem tím ale slepou uličku západního přístupu k lidskému zdraví. Moje nová „životní dráha“ byla spojená se silnou potřebou změny a hledáním smyslu života. V tom mně pomohlo právě shiatsu, které mě nepřivedlo nikam jinam než k sobě samé. Shiatsu mi pomohlo podívat se pod povrch věcí a najít v nich zákonitosti. Odhalilo mi mé nitro s jeho pocity, strachy, tužbami… Zkrátka tím začala moje cesta sebepoznání, která je nyní běžnou součástí mého života a která nikdy neskončí. Veliký zlom ve vnímání světa a v práci s klienty mi v posledním roce přinesl šamanský kurz a pravidelné konzultace se šamankou.

Můj "masérský" životopis:

2007 - Základní shiatsu kurz, Darja shiatsu school
2007 – Kurz cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Palestra
2008 - 2010 - Profesionální shiatsu kurz, Darja shiatsu school
2010 – Sportovní a relaxační masáže, Darja shiatsu school
2009 – Fonoforéza, Inge Schubert
2010 – Reiki III. stupeň, práce s platónskými tělesy, Inge Schubert
2010 - Úvodní seminář Ruce světla dle Barbary Brenan, Darja healing school
2011 - 2013 - Dvouletý seminář Ruce světla, Darja healing school
2013 - Základní šamanský kurz, Gabriela Poláčková
2014 - Cesta bubnu, Míra Kašpar
2014 - Základní šamanský kurz, Nadace šamanských studií
2015 - 2016- Šamanské vzdělávací kurzy

Sofie

Sofie

Sofie v překladu znamená moudrost, a to moudrost božskou. Sofie byla moudrá žena krále Šalamouna a dlouhá staletí byla uctívána. Ve druhém století ale přestala být uctívána katolickou církví. Víra v ní se zachovala pouze ve východním, pravoslavném křesťanství. Sofia byla součástí ženské trojjedinnosti boží. Mužská trojjedinost zůstala pro katolíky zachována – otec, syn a Duch. Ženská trojjedinnost byla tvořena matkou Marií, dcerou Máří Magdalenou a Sofií jako ženskou částí duše, která nám v dnešní době chybí a její zapovězení stojí za mnohými problémy. Odešla nám s ní totiž vitalita a hluboká moudrost.

Úkoly spojené se Sofií se nám také ukazují v Aura-Soma lahvičce č. 32 – Sophia. Ve spodní části se nachází zlatá barva, barva intuitivní moudrosti, která nám pomáhá objevit náš zlatý poklad, dávnou moudrost našich předků. V horní části lahvičky je královská modř, tajemná, hluboká a mystická barva. Při naší cestě osobního příběhu za zlatým pokladem, za naším štěstím nám poskytuje ochranný tmavomodrý plášť a boží požehnání. Lahvička Sophia nám pomáhá otevřít se naší vnitřní moudrosti.

Kdysi na Zemi vládla ženská energie. Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla poté nahrazena patriarchátem - vládou mužské energie. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že utiskovala mužský pól. Nástup patriarchátu představoval opak, ženská síla byla potlačována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás všech. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii.

Sofie ukazuje na nutnost léčit karmická zranění, vymazat způsobený šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól. Podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí.

Ze znovu nalezené ženské síly mají prospěch také muži. Mohou se smířit se svojí vnitřní ženou podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, vymažou se role obětí a pachatelů. Lidstvu se pak otevřou nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský pól a spojí se s duchovními vědami.

Terapie - semináře

Poskytuji následující terapie, případně kombinaci technik, vždy v souladu s potřebami klienta

Masáže

Šamanské poradenství

Poradenství a konzultace v různých životních situacích, při zdravotních nebo psychických obtížích v šamanském stylu.

Šamanský kruh síly

Pravidelná setkání v Kruhu lidí putujících životem, vzájemnému sdílení a poznávání v šamanském pojetí. Navýšíme vědomí, posbíráme sílu, aby se nám lépe dařilo tady, na Zemi.

Setkání probíhají vždy poslední úterý v měsíci od 18 do 21 hodin. Začínáme 27. 9.

Další termíny: 25.10., 29. 11.
Místo setkávání: v centru Prahy, bude upřesněno zájemcům
S sebou: sešit (speciálně pro účely práce v kruhu), tužku a vlastníte-li, tak šamanský nástroj

Ceník

Ceník

Ceník

  • Cena se odvíjí od délky terapie a náročnosti léčby: 500 -1000 Kč.
  • Cena semináře Šamanský kruh síly je 300 Kč.

Dárkové poukazy:

Nabízím dárkový poukaz v hodnotě Vámi určené částky

Kontakt

Pokud se Vám nechce cestovat, nabízím masáže doma nebo v práci. Lze se domluvit na akcích, seminářích aj.

Kontakt